All Hour of Code events — Latvia

  • Jelgavas 4. sākumskola
  • Riebiņu vidusskola
  • Ventspils Tehnikums
  • JU Osnovna škola Gnojnice (Istra)
  • Jelgavas 4. sākumskola (Jelgava)
  • vally pathways highschool (Valle)