All Hour of Code events — Latvia

  • International School of Latvia
  • Rajat Education Society, Hupari
  • Jelgavas 5.vidusskola (Jelgava)
  • Oskara Kalpaka Rīgas tautas daiļamatu pamatskola (Riga)