All Hour of Code events — Croatia

 • Fran Krsto Frankopan Punat
 • Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica
 • OŠ "Matija Gubec"
 • OŠ "Matija Gubec" Čeminac
 • OŠ "Matija Gubec", Čeminac, PŠ Kozarac
 • OŠ Cvjetno
 • OŠ Ivana Tišova
 • OŠ Kraljevica
 • OŠ Pakoštnane
 • OŠ Retfala
 • OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac
 • Oš Vrgorac
 • Oš mikleus
 • Prva osnovna škola Ogulin
 • Putin
 • Osnovna škola Davorin Trstenjak (Belišće)
 • II. osnovna škola Bjelovar (Bjelovar)
 • OŠ Vladimira Nazora (Brinje)
 • I. gimnazija (City of Zagreb)
 • Osnovna škola Bukovac (City of Zagreb)
 • Osnovna škola Pantovčak (City of Zagreb)
 • Osnovna škola Zapruđe (City of Zagreb)
 • OŠ Jabukovac- Zagreb (City of Zagreb)
 • Vladimira Nazora (City of Zagreb)
 • XVIII. gimnazija (City of Zagreb)
 • Osnovna škola Draž (Draž)
 • Osnovna škola dr. Franjo Tuđman Šarengrad (Erdut)
 • Primary school Petrijanec (Jasenovac)
 • OŠ GORNJE JESENJE (Jesenje)
 • Osnovna škola "Josipdol" (Josipdol)
 • Osnovna škola Belica (Kaštela)
 • OŠ Kloštar Podravski (Kloštar Podravski)
 • OŠ "Braća Radić" Koprivnica (Koprivnica)
 • OŠ Joža Horvata Kotoriba (Kotoriba)
 • Osnovna škola Zdenka Turkovića (Kutjevo)
 • Osnovna škola "Ivan Kozarac" Nijemci (Nijemci)
 • Prva osnovna škola (Ogulin)
 • I.gimnazija Osijek (Osijek)
 • Osnovna škola "Mladost" Osijek (Osijek)
 • Osnovna škola Vladimira Becića (Osijek)
 • OŠ "Vladimir Nazor" Ploče (Ploče)
 • Osnovna škola "Dobriša Cesarić", Požega (Požega)
 • Srednja škola Prelog (Prelog)
 • Osnovna škola Punat (Punat)
 • Osnovna škola "Pehlin" (Rijeka)
 • OŠ Bogumila Tonija (Samobor)
 • Osnovna škola Ivana Lovrića (Sinj)
 • Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj (Sinj)
 • OŠ Eugena Kumičića Slatina (Slatina)
 • OS Hugo Badalic (Slavonski Brod)
 • Osnovna škola "Blaž Tadijanović" (Slavonski Brod)
 • OŠ "Vladimir Nazor" Adžamovci (Slavonski Brod)
 • Osnovna škola kraljice Jelene, Solin (Solin)
 • Osnovna škola Bol, Split (Split)
 • OŠ Visoka (Split)
 • Primary School Juršići (Svetvinčenat)
 • Srednja škola Ivana Lucića (Trogir)
 • II.osnovna škola Varaždin (Varaždin)
 • Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci (Vinkovci)
 • Ivan Tisov Primary School (Viškovci)
 • Gymnasium Vukovar (Vukovar)
 • Elementary school Trnsko (Zagreb)
 • II. gimnazija, Zagreb (Zagreb)
 • Osnovna škola Nikole Tesle Zagreb (Zagreb)
 • OŠ Ivana Gundulića (Zagreb)
 • OŠ Julija Klovića (Zagreb)
 • Primary school Ivan Cankar (Zagreb)
 • Treća ekonomska škola (Zagreb)
 • II. osnovna škola Čakovec (Čakovec)
 • OŠ Jurja Šižgorića (Šibenik)
 • Oš Župa dubrovačka (Župa dubrovačka)
 • Obrtnicko-industrijska škola Županja (Županja)
 • Obrtničko-industrijska škola Županja (Županja)