All Hour of Code events — Finland

  • Oulun Yliopisto (Oulu)
  • Oulun yliopisto (Oulu)
  • Kummun koulu (Outokumpu)
  • Kummun koului (Outokumpu)
  • công ty yên sào khánh hòa (Pietarsaari)
  • helsinge skola (Vantaa)