All Hour of Code events — China

 • 연대한국학교
 • 早班车教育培训学校 (Baoding)
 • 珊瑚实验小学 (Chongqing)
 • Magickid (Guangzhou)
 • 博徊私塾 (Huizhou)
 • keep coding (Jilin)
 • 平凉职业技术学院 (Pingliang)
 • Oracle shenzhen branch (Shenzhen)
 • 蓝疆创新科技有限公司 (Shenzhen)
 • 湖北科技学院 (Xianning Shi)
 • wps (Yan'an)
 • SourceCode (Yubei)