All Hour of Code events — Bosnia and Herzegovina

 • HTEC d.o.o. Sarajevo
 • HTEC doo Sarajevo
 • JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo
 • JU MSŠ Banovići
 • JU OŠ "Mladen Stojanović" Gornji POdgradci
 • JU OŠ "Petar Kočić" Ugodnović
 • JU OŠ "VRHBOSNA"
 • JU OŠ "Vukovije"
 • Katolički školski centar "Petar Barbarić"-Osnovna škola Travnik
 • Mirsad Prnjavorac
 • Nsgsg
 • Osnovna škola "Duboki Potok"
 • OŠ Bijelo Polje Potoci
 • OŠ Vladimira Nazora Odžak
 • STEM akademija
 • Saburina
 • Srednja škola "Kreševo" u Kreševu
 • muki
 • الابتدائيه الثانية (Alquwayiyah)
 • School of programming CodeLand (Banja Luka)
 • Katolički školski centar "Petar Barbarić" - Osnovna škola Travnik (Hrasnica)
 • Prva osnovna škola Ilidža (Ilidža)
 • JU O.S. "Suljo Čilić" Jablanica (Jablanica)
 • الرياض (Jiddah)
 • زينب بنت خزيمه (Jiddah)
 • متوسطة يحيى بن معين وثانوية غرناطه (Jiddah)
 • Elementary school Kiseljak (Kiseljak)
 • idk high (Moscow)
 • JU OŠ "Sveti Sava " (Novi Grad)
 • الرياض (Riyadh)
 • Aleksa Šantić (Sarajevo)
 • BLOOM (Sarajevo)
 • Elementary School Osman Nakaš (Sarajevo)
 • JU OŠ "Kovačići" (Sarajevo)
 • JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" (Sarajevo)
 • JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević" (Sarajevo)
 • JU OŠ "Sokolje" Sarajevo (Sarajevo)
 • JU OŠ "Umihana Čuvidina" Sarajevo (Sarajevo)
 • JU OŠ ,,Sokolje" (Sarajevo)
 • JU Srednja medicinska škola Sarajevo (Sarajevo)
 • QSI Sarajevo-10YOC (Sarajevo)
 • Saburina (Sarajevo)
 • Srednja zubotehnička škola Sarajevo (Sarajevo)
 • Osnovna škola Novi Grad (Senj)
 • JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla (Tuzla)
 • OŠ "Zahid Baručija" (Vogošća)