All Hour of Code events — Bosnia and Herzegovina

 • Emina
 • JU OŠ "Desanka Maksimović"
 • O.Š DUBOKI POTOK
 • OS Duboki Potok
 • UG Misliša (Banja Luka)
 • OŠ."Grivice" Banovići (Banovići)
 • OŠ Bašigovci (Bašigovci)
 • Harmani 2 (Bihać)
 • Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA (Brčko)
 • OŠ "Cazin I" (Cazin)
 • Osnovna škola "Duboki Potok" (Duboki Potok)
 • JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" (Gradačac)
 • JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac (Gradačac)
 • Rasheetta pogreb d.o.o (Gradačac)
 • JU Mješovita srednja škola Gračanica (Gračanica)
 • JU Osnovna škola "Hasan Kikić" Gračanica (Gračanica)
 • Srednjoskolski centar "Nedžad Ibrišimovic" (Ilijaš)
 • JU OŠ "Suljo Čilić" Jablanica (Jablanica)
 • Mula Mustafa Bašeskija (Kakanj)
 • International Burch University (Kanton Sarajevo)
 • JU "Sedma osnovna škola" Ilidža (Kanton Sarajevo)
 • IT Factory (Kiseljak)
 • Osnovna škola "Kiseljak" (Kiseljak)
 • Osnovna škola "Klokotnica" (Klokotnica)
 • CoderDojo Livno (Livno)
 • Rijad Zahirović (Ljenobud)
 • OS Marko Marulic-Ljubuški (Ljubuški)
 • ''OŠ'' Lukavac Grad (Lukavac)
 • Code.org (Lukavac)
 • JUOŠ"LUKAVAC MJESTO" (Lukavac)
 • JU OŠ Maglaj (Maglaj)
 • JU IX osnovna škola Brčko distrikta (Maoča)
 • JU „IX Deveta osnovna škola (Maoča)
 • Ju IX OS Brcko distrikta BiH (Maoča)
 • ARTINMEDIA (Mostar)
 • FPMOZ (Mostar)
 • Fpmoz (Mostar)
 • Mustafa Ejubovic Šejh Jujo (Mostar)
 • Mustafa ejubovic sejh jujo (Mostar)
 • OS ilija jakovljevic (Mostar)
 • Osnovna skola Ilije Jakovljevica (Mostar)
 • Osnovna šklola Ilije Jakovljevića (Mostar)
 • Osnovna škola Ilije Jakovljevica Mostar (Mostar)
 • Osnovna škola Ilije Jakovljevića (Mostar)
 • Osnovna škola Ilije Jakovljevića Mostar (Mostar)
 • Osnovna škola Ilje Jakovljevića (Mostar)
 • OŠ Ilije Jakovjevića Mostar (Mostar)
 • fpmoz (Mostar)
 • gimnazija fra grge martića mostar (Mostar)
 • ilije jakovljevića (Mostar)
 • osnovna skola ilije ajkovljevica (Mostar)
 • osnovna škola ilije jakovljevića (Mostar)
 • oš.ilija jakovljević (Mostar)
 • Sedma osnovna škola (Mostarsko Raskršće)
 • OŠ Mramor (Mramor)
 • JU OŠ "Sveti Sava" Novi Grad (Novi Grad)
 • JU SŠC Đuro Radmanović Novi Grad (Novi Grad)
 • O. Š Ivan Mažuranić Posušje (Posušje)
 • OS Nikola Tesla (Prnjavor)
 • nikola tesla (Prnjavor)
 • JU OŠ "Puračić" (Puračić)
 • 3 rd secandary in skaka (Sarajevo)
 • Centar za promociju civilnog (Sarajevo)
 • J.U. Srednja škola za saobraćaj i komunikacije (Sarajevo)
 • JU OS "Sokolje" (Sarajevo)
 • JU Osnovna skola "Nafija Sarajlic" (Sarajevo)
 • JU OŠ "Pofalići" (Sarajevo)
 • JU OŠ "Skender Kulenović" (Sarajevo)
 • JU OŠ "Umihana Čuvidina" Sarajevo (Sarajevo)
 • JU OŠ"Musa Ćazim Ćatić" (Sarajevo)
 • JU OŠ"Osman Nakaš" (Sarajevo)
 • JU ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA SARAJVO (Sarajevo)
 • Oš Hasan Kikić, Sarajevo (Sarajevo)
 • Oš" Mula Mustafa Bašeskija" (Sarajevo)
 • SEDMA OSNOVNA SKOLA (Sarajevo)
 • Srednja medicinska škola Sarajevo (Sarajevo)
 • Umihana Čuvidina (Sarajevo)
 • oš"Mula Mustafa Bašeskija", Sarajevo (Sarajevo)
 • sedma osnovna (Sarajevo)
 • sedma osnovna skola (Sarajevo)
 • Druga osnovna škola Srebrenik (Srebrenik)
 • JU MSŠ Srebrenik (Srebrenik)
 • Katolički školski centar "Petar Barbarić" (Travnik)
 • Mješovita srednja škola "Travnik" (Travnik)
 • Behram-begova medresa (Tuzla)
 • JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla (Tuzla)
 • JU.OŠ"SLAVINOVIĆI" (Tuzla)
 • Osnovna skola Solina (Tuzla)
 • Osnovna škola Solina (Tuzla)
 • SLAVINOVICI (Tuzla)
 • Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA (Tuzla)
 • JU OŠ "Rapatnica" (Tuzlanski kanton)
 • OŠ "1. mart" Vrnograc (Velika Kladuša)
 • QSI International School of Sarajevo (Vogošća)
 • OŠ "1.mart" Vrnograč (Vrnograč)
 • Centar za mlade INPUT (Zenica)
 • JU OŠ "Meša Selimović", Zenica (Zenica)
 • STEM centar (Zenica)
 • Tehnicka Skola (Zenica)
 • Tehnicka skola (Zenica)
 • Tehnicka skola Zenica (Zenica)
 • Tehnička Škola Zenica (Zenica)
 • Tehnička škola (Zenica)
 • Srednja škola Čapljina (Čapljina)
 • Srednja skola fra Slavka Barbarica (Čitluk)
 • Srednja strukovna škola Široki Brijeg (Široki Brijeg)
 • JU Mjesovita srednja skola Zivinice (Živinice Grad)
 • JU CSŠ "Petar Kočić" Srbac (Србац)