All Hour of Code events — Bosnia and Herzegovina

 • ARTINMEDIA
 • Ajdex
 • Centar za mlade INPUT
 • Centar za promociju civilnog društva
 • Code
 • Digital School Bosnia and Herzegovina
 • Ema
 • Gazi Husrev-begova medresa
 • Gimnazija "Mustafa Novalić"
 • Gymnasium SSST
 • Internacional Burch University
 • International Burch University
 • JU "Druga osnovna škola" Gračanica
 • JU MSS DOBOJ ISTOK
 • JU MSŠ Srebrenik
 • JU Mješovita srednja mašinska škola
 • JU Mješovita srednja škola Kalesija
 • JU OS “ Suljo Cilic” Jablanica
 • JU Os Klokotnica
 • JU OŠ "Puračić"
 • JU OŠ "Sokolje"
 • JU OŠ "Umihana Čuvidina" Sarajevo
 • JU OŠ"MUSA ĆAZIM ĆATIĆ"
 • JU Srednja medicinska škola Sarajevo
 • Medesa "Osman ef. Redžović" Veliko Čajno
 • OS Nikola Tesla
 • OSSMEH
 • Osman Nuri Hadzic
 • Osnovna škola "Džemaludin Čaušević"
 • Osnovna škola "Aleksa Šantić" Sarajevo
 • Osnovna škola "Muhsin Rizvić" Fojnica
 • Osnovna škola "Čengić Vila I"
 • Osnovna škola Bijelo Polje Potoci
 • OŠ " Mujaga Komadina"
 • OŠ "Hasan Kikić" Gračanica
 • OŠ "Jovan Dučić"
 • OŠ "Kiseljak"
 • OŠ fra Stipana Vrljica Sovici
 • OŠ" MuLA MUSTAFA BAŠESKIJA SARAJEVO"
 • Richmond Park International High School Tuzla
 • STEM akademija
 • Srednja medicinska škola Sarajevo
 • Srednja skola primjerenih umjetnosti
 • Srednja Škola Primjenjenjih Umjetnosti
 • Srednja škola "28. juni" Istočno Novo Sarajevo
 • Srednja škola Uskoplje
 • Srednja škola primjenjenih umjetnosti, Sarajevo
 • Srednja škola primjenjenih umjetnostu
 • Cetvrta gimnazija Ilidza (Ilidža)
 • JU Četvrta gimnazija Ilidža (Ilidža)
 • Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža (Ilidža)
 • Četvrta Gimnazija Ilidža (Ilidža)
 • Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš (Ilijaš)
 • JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" (Sarajevo)
 • OŠ,, Sokolje" (Sarajevo)
 • Velešićki Heroji (Sarajevo)
 • JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" (Vogošća)