61,437 εκδηλώσεις εγγεγραμμένες μέσα στο 2022.

Υπόμνημα
Εκδήλωση ώρας του Κώδικα
CS Tech κόμβος
A full list of the events can be viewed on the events page.