Πως να εμπλέξετε όλη την σχολική περιφέρεια

Κάθε σχολείο της περιφέρειας που ανήκετε μπορεί να συμμετέχει στο μεγαλύτερο μαθησιακό γεγονός της ιστορίας.


Καλέστε όλα τα σχολεία να λάβουν μέρους, όλους τους μαθητές να μάθουν!

1. Βάλτε στο παιχνίδι τοπικά σχολεία

Share this email and teacher how to guide, or include a short blurb in newsletters/district communications.

2. Provide a sample logistics plan for schools

Share this sample logistics plan with schools to give them ideas of how to organize whole school participation. Είναι το ίδιο εύκολο να γίνει σε κάθε τάξη των μαθηματικών, σε κάποια ελεύθερη ώρα, ή διαδοχικά στο εργαστήριο υπολογιστών κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

3. Share on social media

Post to Facebook or Twitter. Or share one of these inspirational pictures and quotes from world leaders, or stats.

4. Promote on your district’s homepage

Let visitors know about your participation and Hour of Code events. Link it to Hour of Code.

5. Host a district Hour of Code event

See our event how to guide for a sample run of show, media outreach kit, and other supports.

Τι γίνεται μετά την Ώρα του Κώδικα;

Την ώρα του κώδικα είναι μόνο το πρώτο βήμα σε ένα ταξίδι για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς λειτουργεί η τεχνολογία και πώς μπορείτε να δημιουργήσετε εφαρμογές λογισμικού. Για να συνεχίσετε αυτό το ταξίδι:

  • Encourage students to continue to learn online.
  • Attend a 1-day, in-person workshop to receive instruction from an experienced computer science facilitator. (US educators only)