Επισημάνσεις της Ώρας του Κώδικα

Μερικές από τις αγαπημένες μας στιγμές από την εξόρμηση της Ώρας του Κώδικα.