Ukázka tisková zprávy pro politiky

Use this sample press release language to help craft your message about participating in the Hour of Code.


For Immediate Release

[DATE]

Contact: [CONTACT INFORMATION]


GOVERNOR/SENATOR/ASSEMBLYMEMBER/REPRESENTATIVE/MAYOR/ COUNCILMEMBER [INSERT NAME] PARTICIPATED IN THE HOUR OF CODE WITH LOCAL STUDENTS

Community comes together to raise awareness about importance of computer science education by participating in Computer Science Education Week

DATE - [INSERT NAME] joined the principal and faculty members of [INSERT NAME OF SCHOOL], business leaders, and local families today for [NAME OF EVENT] and participated in the Hour of Code as part of Computer Science Education Week . [INSERT NAME] and community members were among tens of millions of people around the world to take part in the largest learning event in history.

[VLOŽTE DETAILY UDÁLOSTI, POUŽIJTE POPISNÝ A KVANTIFIKOVATELNÝ JAZYK. FOR EXAMPLE:]
“Daniels Run Elementary school held a school-wide Hour of Code event to introduce its students to computer science. Více než 700 studentů ze všech tříd udělali aspoň jednu hodinu Hodiny kódu. A dozen parents and volunteers from the community helped with the day and brought the kids together for an assembly showcasing why computer science matters in the lives of these students.”

[SAMPLE STOCK TEXT FOR CONTEXT:]
Computers are everywhere, but fewer schools teach computer science than 10 years ago. Holky a studenti různých barev jsou nedostatečně zastupováni. Dobrou zprávou je, že toto zlepšujeme. Hodina kódu, je brána k poskytnutí všem studentům vysoce kvalitní informatické vzdělání.

Přes 100 miliónů studentů celosvětově již vyzkoušeli hodinu kódu. Thanks to the Hour of Code, computer science was on homepages of Google, MSN, Yahoo!, and Disney. President Obama, Shakira, and Ashton Kutcher have all kicked off the Hour of Code with videos. Přes 100 partnerů se dalo dohromady na podporu tohoto hnutí.

[INSERT QUOTE FROM SPOKESPERSON, EXAMPLE BELOW:]
“We need to encourage and embrace our students’ interest in computer science,” said [INSERT NAME]. "Každý student si zaslouží mít šanci, se naučit informatiku, aby měli přístup k nejlepším kariérám v 21. století."

[VLOŽTE VÍCE INFORMACÍ O VAŠÍ UDÁLOSTI A/NEBO VAŠÍ ORGANIZACI]

[VLOŽTE CITACI OD JINÉHO ORGANIZÁTORA NEBO NĚKOHO KDO BYL PŘÍTOMEN PŘI UDÁLOSTI]

Pro více informací o [UDÁLOST/PROGRAM/ATD], navštivte [VLOŽTE WEBOVOU STRÁNKU] nebo kontaktujte [** VLOŽTE KONTAKTNÍ INFORMACE**]