Jak se stát dobrovolníkem ve škole nebo třídě

Tisíce učitelů hledají dobrovolníky, kteří by inspirovali jejich studenty. Přispějte ke změně ještě dnes!


Informatické myšlení pomáhá rozvíjet schopnost řešit problémy, logické uvažování a tvořivost. A technologie mění každý obor na planetě. Studenti by se dnes měli učit technologie nejen používat, ale také je vytvářet.

Hodina kódu je hodinový úvod do informatiky. Jeho cílem je demystifikovat programování, ukázat, že každý se může naučit jeho základy, a otevřít dveře k počítačové vědě více studentům. Můžete pomáhat zvyšovat povědomí o počítačové vědě. A svojí dobrovolnou činností inspirovat k tomu, aby si programování vyzkoušeli další studenti, zejména mladé ženy a studenti z historicky znevýhodňovaných rasových a etnických skupin.

Ať už děláte dobrovolnickou práci virtuálně, osobně, nebo zastupujete firmu, vaše úsilí může mít obrovský vliv na to, jak studenti nahlížejí na počítačovou vědu a jak vnímají svůj vlastní potenciál. Pokud máte ještě nějaké dotazy, podívejte se do naší sady nástrojů pro dobrovolníky.


Kdo se může stát dobrovolníkem?

Dobrovolníkem se může stát každý, kdo má vášeň pro vzdělávání v počítačové vědě a zvyšování diverzity v technologickém odvětví. Moc rádi uvítáme dobrovolníky ze všech skupin společnosti. Hodina kódu obsahuje velké množství aktivit pro všechny věkové kategorie a dovednostní úrovně, takže abyste se stali dobrovolníkem, nemusíte být expert na programování!

Můžete být hostem v učebně jako řečník anebo pomoct učiteli se spuštěním aktivity. Zaregistrujte se a inspirujte studenty, aby se dál učili počítačovou vědu.


Proč se stát dobrovolníkem?

Počítačová věda je klíčovým oborem 21. století, přesto ji většina škol dosud nevyučuje. Jedna Hodina kódu může být dost dobře jediná hodina za celý rok, kdy se studenti počítačové vědě věnují. Dobrovolnickou činností můžete učitelům ještě víc usnadnit přiblížení počítačových věd třídě.

Tady jsou výpovědi některých našich dobrovolníků:

 • „Nejlepší podle mě bylo, že třídu tvořily z velké části ženy a nebyl tam jediný bílý muž. Je dobrým znamením pro budoucnost našeho oboru, když dokáže zaujmout tyto studenty.“
 • „Obzvlášť mě bavilo, že jsem mohl probouzet zájem o technologie v mladých děvčatech. Měl jsem pocit, že pomáhám na svět příští generaci programátorů ve své oblasti.“
 • „Bylo úžasné vidět, jak jsou děti nadšené. Blo skvělé pozorovat učitele, když si všimli, že někteří jinak spíše slabší studenti najednou vynikají ve vývojářském myšlení a pomáhají ostatním, což jim přidalo na sebevědomí.“


Jak jsou dobrovolníci vybíráni?

Učitelé mohou hledat dobrovolníky na naší mapě dobrovolníků. Jestliže se nacházíte poblíž školy, učitel se podívá na váš profil na mapě, proto se snažte zadat co nejvíc informací o sobě, abyste zvýšili šanci, že vás nějaký učitel kontaktuje.

Když budete vybráni, učitel vás kontaktuje prostřednictvím dobrovolnické platformy (vaši e-mailovou adresu učiteli nikdy nesdělíme). Pomozte učiteli zjistit, jak můžete k události co možná nejúčinněji přispět, a uveďte, zda se dostavíte osobně, nebo bude vaše dobrovolná účast virtuální.

Jestliže dostáváte příliš mnoho požadavků od učitelů, vždycky máte možnost aktualizovat své předvolby nebo se odhlásit od odběru komunikace kliknutím na odkaz, který najdete vespod každého e-mailového požadavku od učitele.


Co když chci být dobrovolníkem v nějaké konkrétní škole?

Abyste se stali dobrovolníkem, nemusíte použít naši mapu dobrovolníků. Pokud máte zájem o dobrovolničení v nějaké konkrétní třídě, doporučujeme spojit se přímo s učiteli nebo pracovníky správy školy.

Jak začít: - Jste-li rodič nebo opatrovník, pošlete učiteli svého dítěte tento e-mail s nabídkou, že mu pomůžete pořádat Hodinu programování. - Pokud máte vybranou nějakou jinou školu, navštivte její webové stránky a najděte na nich vhodné kontaktní osoby, které byste mohli oslovit – například ředitele či zástupce ředitele, učitele technických oborů nebo počítačových věd, anebo nějaké sdružení propojující rodiče s učitelským sborem školy. Také můžete navázat spolupráci s organizací jako Boys & Girls Clubs of America, Junior Achievement, některou větví YMCA nebo podobnou a uspořádat událost společně. - Jestliže se vám nedaří najít školu, která by pořádala Hodinu kódu, můžete se nabídnout jako dobrovolník a pomoct uspořádat událost ve své firmě. Projděte si našeho průvodce pro firmy, kde se dozvíte více a můžete se nechat inspirovat.


Jak se připravit

Ať už se Hodiny kódu účastníte dálkově, nebo osobně, všechno půjde hladčeji, když si tyto přípravy uděláte předem.

Setkejte se s organizátorem

Jestliže se účastníte jako dobrovolník ve třídě, proberte s učitelem předem logistickou stránku věci:

 • Vaše role v události. Jestliže pracujete v technickém oboru, možná budete požádáni o sdílení vaší osobní zkušenosti: Jak se stalo, že pracujete v technickém oboru? Proč je pro vás počítačová věda důležitá? Jaké úkoly patří k vaší práci a jak se vztahují k technologiím?
 • Jestliže se budete účastnit osobně, seznamte se s místními i školními zdravotními a bezpečnostními předpisy. V závislosti na vyžadovaných postupem bude možná potřeba dorazit na místo o něco dřív.
 • Ať už se jako dobrovolník účastníte virtuálně, nebo osobně, od způsobu vaší účasti se odvíjí čas, kdy musíte být připraveni, i další věci.
 • Jestliže se jako dobrovolník účastníte virtuálně, dohodněte se s učitelem na nejvhodnější videokonferenční platformě a vyzkoušejte si událost nanečisto.
 • Jestliže učitel předem určil pro danou událost aktivity Hodiny kódu, zjistěte si, které to jsou, abyste si je mohli předem prostudovat.

Myslete na své účastníky

 • Zamyslete se nad studenty, ke kterým budete mluvit. Vymyslete, co by s nimi mohlo rezonovat. Jako dobrovolník jim můžete pomoct uvědomit si, že počítače jsou všude kolem nás a že i oni se mohou stát odborníky na počítačové vědy. Zohledněte jejich věk, sociální příslušnost a pohlaví a připravte si témata, která by se mohla potkat s jejich zájmy. Tady je další návod, jak inspirovat mladé ženy.
 • Vzbuďte ve studentech nadšení! Spolupracujte s učitelem na vybrání motivačního videa,, které může třídu vtáhnout do tématu a nadchnout ji k vyzkoušení Hodiny kódu.
 • Pokud se účastníte jako dobrovolník virtuálně, zkuste pro svoji prezentaci připravit pár snímků, pomocí kterých vzbudíte ve studentech zájem.

Potřebujete další materiály? Vyzkoušejte taky tyto tipy.


Když pořádáte událost

Jestliže jste pořadatelem třídní události, použijte jako vodítko vzorovou agendu. Předem si s učitelem potvrďte dohodnutý plán a proberte případná diskusní témata. Jestli se třídu chystáte navštívit fyzicky, nezapomeňte se ve škole ohlásit a v den konání události se učiteli připomenout.

Pokud uvažujete o uspořádání Hodiny kódu doma nebo v komunitě, doporučujeme podívat se na některé naše podrobné průvodce pro rodiče a organizace nebo firmy.

1. Pusťte si toto video "jak na to"

2. Určete datum, formát a místo události

Proberte se školou nebo učitelem, co bude dávat největší smysl. Byli jsme svědky událostí, které probíhaly virtuálně nebo osobně, v kanceláři společnosti nebo v klubu – a byly určené pro studenty všech věkových kategorií. A pokud chcete načerpat inspiraci, můžete se také podívat, co v minulosti podnikli ostatní firemní partneři a dárci.


Příklad agendy:

|Čas | Položka agendy | |------------------------------------------------- | ----------------- | |1 až 5 minut | Zobrazit inspirační video| |5 až 10 minut | Představte se a zjistěte si více o studentech: Kde pracujete, co děláte a co se Vám na Vaší práci nejvíce líbí? Kde nebo u koho jste čerpali inspiraci? Co vás přimělo zajímat se o počítačovou vědu? Měli jste mentora? Pokládejte studentům otázky a vyhraďte určitý čas na Otázky a odpovědi. | |30-60 minut | Programujte! Jestliže se události účastníte osobně, pak je tohle ten správný čas zodpovědět otázky a provést studenty náročnějšími úlohami. Zkuste pomáhat, ale neprozradit řešení. Místo toho se snažte klást studentům takové otázky, aby sami přišli na to, co je špatně. Povzbuzujte je v tom, aby případné otázky pokládali sobě navzájem. Jestliže se účastníte jako dobrovolník virtuálně, vymyslete s učitelem, jaký by mohl být nejlepší přístup. Možná bude dávat větší smysl, když se do relace vrátíte znovu na konci a podíváte se, jak studenti pokročili. | | |1–3 minuty | Poděkujte všem a proneste inspirativní slova na rozloučenou. Rozdejte jakékoli propagační předměty vaší firmy (oblíbené bývají nálepky)! | |

Další náměty, čím událost obohatit

 • Vysvětlete, jak technologie ovlivňují náš život, a uveďte příklady, které by mohly zaujmout všechny studenty bez rozdílu – zmiňte se o technologiích, která zachraňují životy, pomáhají lidem, spojují je apod.
 • Pokud jste technologická firma, předveďte zábavné, inovativní produkty, na kterých vaše společnost pracuje. Pokud máte jiné zaměření, pohovořte o tom, jak vaše firma využívá technologie k řešení problémů a dosahování cílů.
 • Pozvěte softwarové inženýry z Vaší společnosti, aby promluvili o tom, proč se rozhodli studovat počítačovou vědu, a o projektech, na kterých pracují.
 • V případě, že se na události bude podílet váš personál nebo vyšlete dobrovolníky do místní školy, zvažte objednání speciálních triček, která si skupina oblékne.

3. Naplánujte všechno s ohledem na technické požadavky

Zařízení:

Nejlepší zkušenost s Hodinou kódu je na počítačích připojených na internet. Nepotřebujete však počítač pro každé dítě a Hodinu programování můžete dělat dokonce i úplně bez počítače! Jestli vás zajímají aktivity bez počítače, jednoduše si v části pro technologie v učebně vyfiltrujte kurzy zvolením možnosti „Žádné počítače ani zařízení“.

 • Vyzkoušejte si aktivity na počítačích nebo jiných zařízeních. Ujistěte se, že fungují v prohlížečích a že funguje zvuk i video.
 • Nemáte dost zařízení? Naplánujte programování ve dvojicích. Pokud se studenti spojí do dvojic, budou si vzájemně pomáhat a budou méně závislí na vyučujícím. Uvidí také, že informatika je společenská a týmová záležitost.
 • Pokud budou účastníci události zkoušet výukové kurzy, které fungují nejlépe se zvukem, poskytněte jim sluchátka, případně je požádejte, aby si přinesli svá vlastní.
 • Máte pomalé připojení? Pusťte videa na začátku lekce, aby si je účastníci nemuseli jednotlivě stahovat. Nebo můžete zkusit některou z aktivit bez počítače, která nevyžaduje připojení.

Virtuální události:

Jestliže plánujete virtuální událost, budete si před zahájením muset vybrat konferenční platformu (a vyzkoušet ji). Váš výběr může mít vliv na počet studentů, který pro vás bude vyhovující, takže nejlepší je rozhodnout se dřív, než pozvete třídu a začnete událost propagovat. Náměty, jak můžete dálkově uspořádat Hodinu kódu, najdete v našich tipech pro virtuální Hodinu kódu.

4. Vyberte aktivitu

Nabízíme spoustu zábavných, na studenty orientovaných výukových kurzů pro všechny věkové kategorie a pokročilostní úrovně. Studenti si rádi zkouší výukové kurzy pod vlastním vedením, ale možná budete chtít událost zahájit inspiračním videem, které budou sledovat všichni společně.

Projděte si aktivity a předem se rozhodněte, zda chcete vybrat jediný výukový kurz pro všechny účastníky, anebo necháte každé dítě, ať si vybere podle svého. Všechny aktivity Hodiny kódu vyžadují jen minimální čas na přípravu a probíhají pod vlastním vedením – to účastníkům umožňuje pracovat vlastním tempem a na vlastní úrovni dovedností.

Až budete mít přichystaný pracovní plán události, můžete začít zvát studenty, školu nebo širší komun itu. Doporučujeme začít místní školou, ke které máte vztah, případně si můžete projít naši mapu událostí Hodiny kódu.

5. Oslavujte

Až studenti nebo hosté Hodinu kódu dokončí, bude čas oslavit jejich úspěch. Tady je několik nápadů, jak můžete událost udělat ještě zábavnější:


Šiřte povědomí o Hodině kódu

Jedním z nejlepších způsobů, jak můžete pomoct, je šířit osvětu a propagovat Hodinu kódu.

1. Zaregistrujte svou událost

Když se zaregistrujete na svou akci Hodina programování, budete dostávat užitečné e-maily se zprávami a radami, jak pořádat úspěšnou Hodinu programování. Zároveň tím dáte místním školám a rodičům vědět, že v jejich okolí pořádáte událost.

2. Zveřejněte událost na sociálních médiích

Pomáhejte zvyšovat povědomí o počítačové vědě pomocí tohoto vzorového obsahu k vystavení na sociálních médiích a ke sdílení s vašimi zaměstnanci.

Obecné oznámení o Hodině kódu

 • Počítačová věda mění náš svět. Pomozte studentům stát se součástí této změny – začněte tím, že uspořádáte #HourOfCode. https://hourofcode.com/
 • Nezůstaňte u používání technologií – učte se, jak technologie vytvářet. Pomozte někomu začít – uspořádejte událost #HourOfCode. https://hourofcode.com/

Statistika

 • Vědělki jste, že jen 53 % škol ve Spojených státech amerických vyučuje počítačové vědy? Dejme každému studentovi šanci učit se jednu #HourOfCode https://hourofcode.com/
 • Jen 26 % všech odborníků na software ve Spojených státech jsou ženy. Přiveďte víc mladých žen k počítačové vědě – uspořádejte #HourOfCode https://hourofcode.com/
 • 67 % všech pracovních míst v IT ve Spojených státech je mimo technologický sektor. Pomozte dostat počítačovou vědu do standardních osnov – uspořádejte #HourOfCode https://hourofcode.com/

Vytvořte si vlastní událost

Zaměřeno na technické obory

 • Když jste napsali svůj úplně první řádek programového kódu, změnilo vám to život? Pomozte studentům ve svém okolí napsat svůj první řádek při události #HourOfCode. https://code.org/volunteer
 • Umíte programovat? Jaké bylo naučit se to? Inspirujte studenta ze svého okolí tím, že mu pomůžete absolvovat jeho první #HourOfCode https://code.org/volunteer

Zjistěte si více o plakátech, videích, nálepkách a dalších způsobech, jak můžete svoji událost propagovat ve svém okolí.


Další způsoby, jak podpořit Hodinu kódu

 • Šiřte povědomí nošením známky Code.org (veškerý výtěžek jde na podporu toho, aby další studenti získali přístup ke vzdělání v počítačové vědě).
 • Až budete nakupovat na AmazonSmile, rozhodněte se přispět organizaci Code.org.
 • Požádejte vedení společnosti, aby rozeslalo celofiremní e-mail zdůrazňující význam počítačové vědy a vybízející zaměstnance k šíření osvěty.
 • Uspořádejte se spolupracovníky sbírkovou kampaň.
 • Podepište tuto petici, abyste pomohli zajistit, že všichni studenti dostanou příležitost učit se počítačovou vědu.
 • Přispějte organizaci Code.org, abychom mohli dál bezplatně šířit naše vzdělávací materiály a zpřístupňovat je všem.

Další náměty, jak podpořit Code.org a Hodinu kódu, najdete na adrese Code.org/Help.


Nejčastější dotazy k dobrovolnictví

Učitel mě zatím nekontaktoval. Jak se i přesto můžu účastnit jako dobrovolník?

Zkuste najít nějakou místní školu, zavolejte řediteli, učiteli nebo kontaktní osobě školy a zeptejte se, jak můžete pomoct.

Jak dlouho bude návštěva třídy trvat?

Osobní účast ve třídě trvá obvykle 60–90 minut, zatímco virtuální návštěva ve výuce 20–30 minut.

Pro jakou věkovou skupinu je Hodina kódu vhodná?

Společnost Code.org spolu se svými partnery navrhuje všechny aktivity Hodiny kódu tak, aby zaujaly studenty všech ročníků základních a středních škol bez výjimky. Všichni – i dospělí – se mohou při aktivitách pobavit!

Co udělat, aby mě škola vybrala jako technického dobrovolníka nebo pozvala jako řečníka?

Učitelé budou hledat dobrovolníky na naší mapě dobrovolníků. Snažte se vytvořit pokud možno co nejúplnější profil, aby se zvýšila šance, že vás nějaký učitel vybere. Jestliže upřednostňujete některý způsob, jak se jako dobrovolník zapojit, například chcete, aby vás škola pozvala jako řečníka nebo jako technickou podporu, uveďte to prosím v popisu svého profilu.

Když budete vybráni, učitel vás kontaktuje prostřednictvím dobrovolnické platformy (vaše e-mailová adresa nebude učiteli nikdy sdělena). Jestliže dostáváte příliš mnoho požadavků od učitelů, vždycky máte možnost aktualizovat své předvolby nebo se odhlásit od odběru komunikace kliknutím na odkaz, který najdete vespod každého e-mailu od učitele.