Zapojte Vašich známych do projektu Hodina Kódu

1. Informujte ostatných

Povedzte svojim priateľom o #HourOfCode!

2. Požiadajte Vašu školu, aby usporiadala Hodinu Kódu

Pošlite tento e-mail riaditeľovi a povzbuďte triedy k účasti.

3. Požiadajte Vášho zamestnávateľa, aby sa zapojil

Pošlite tento e-mail Vášmu manažérovi alebo riaditeľovi spoločnosti.

4. Propagujte Hodinu Kódu vo Vašom okolí

Zapojte lokálne skupiny - skautské kluby, kostoly, univerzity, kluby dôchodcov či vašich priateľov. Nemusíte byť v škole, aby ste sa naučili nové zručnosti. Na Vašej udalosti využite plagáty, bannery, nálepky, či videá.

5. Oslovte lokálne politické osobnosti, aby podporili Hodinu Kódu

Pošlite tento e-mail lokálnym politikom alebo školskej rade a pozvite ich na návštevu Vašej školy počas Hodiny Kódu. Môže to podporiť vyučovanie informatiky vo vašom okolí.