Hodina Kódu je riadená Komisiou a poradným výborom Hodiny Kódu a Tyždňom výuky informatiky.

Poradná komisia sa skladá zo zástupcov základných a stredných škôl, neziskových organizácií, podnikov a medzinárodných organizácií. Tento výbor vedie stratégiu kampane Hodiny Kódu.

Kontrolný výbor sa skladá z 15 školiteľov zo základných a stredných škôl a hodnotí a odporúča aktivity s použitím pravidiel od Poradnej Komisie. Títo školitelia vyhodnocujú žiacke a učiteľské učebné plány navrhnuté stovkami partnerov aktivít, vyhodnocujú učebný prínos aktivít, schopnosť zapojiť študentov a potenciálnu schopnosť osloviť rôzne skupiny študentov.

Práca obidvoch komisií a ich obetavosť prispeli k úspechu Hodiny Kódu a jej vízie ponúkať úvod do informatiky pre každého študenta.

Partneri na Novom Zélande

Hlavní partneri a podporujúce spoločnosti


International Partners


Curriculum and Tutorial Partners


Infrastructure Partners and Tools


Additional Partners