Selg inn Kodetimen i nærmiljøet

1. Spre budskapet

Fortell venner og bekjente om #Kodetimen!

2. Få den lokale skolen til å arrangere en Kodetime

Send this email to your principal and challenge every classroom at your school to sign up.

3. Spør arbeidsgiveren din om å bidra

Send this email to your manager or company's CEO.

4. Promoter Kodetimen i ditt lokalsamfunn

Recruit a local group— boy/girl scouts club, church, university, veterans group, labor union, or even some friends. Du trenger ikke gå på skolen for å lære noe nytt. Use these posters, banners, stickers, videos and more for your own event.

5. Spør en lokalpolitiker om å støtte Kodetimen

Send this email to your local representatives, city council, or school board and invite them to visit your school for the Hour of Code. Dette kan hjelpe informatikkfaget å få fotfeste i ditt nærområde litt lenger enn én time.