Selg inn Kodetimen i nærmiljøet

1. Spre budskapet

Fortell venner og bekjente om #Kodetimen!

2. Få den lokale skolen til å arrangere en Kodetime

Send denne e-posten til rektor, med en utfordring til å melde på alle klasser på alle trinn.

3. Spør arbeidsgiveren din om å bidra

Send denne e-posten til sjefen din eller ledelsen i bedriften.

4. Promoter Kodetimen i ditt lokalsamfunn

Rekrutter grupper i lokalmiljøet — speidergrupper, kirken, universiteter, eldresentre, arbeidersamfunn, eller rett og slett din egen omgangskrets. Du trenger ikke gå på skolen for å lære noe nytt. Benytt våre plakater, bannere, klistremerker, videoer og annet for å fremme ditt eget arrangement.

5. Spør en lokalpolitiker om å støtte Kodetimen

Send denne e-posten til en lokalpolitiker, til rådhuset eller til det lokale skolestyret, og inviter dem til skolens Kodetime-arrangement. Dette kan hjelpe informatikkfaget å få fotfeste i ditt nærområde litt lenger enn én time.