Write an op-ed in support of Computer Science Education Week

Below is a sample op-ed supportive of Computer Science Education Week–and its goals–that can be used by state and local legislators, business leaders, and more.

Visit advocacy.code.org to find state specific information about computer science.


Titel: Informatica... Waar de banen zijn

Door [NAME] en [OVERWEEG SAMEN TE SCHRIJVEN MET ONDERWIJZER, OPZICHTER OF ZAKEN LEIDER]

Computers zijn overal. Ze zitten in onze zakken. Ze hangen aan onze muren. Ze zijn in onze auto's. Ze zijn een kritiek stukje van onze infrastructuur van elektriciteitsnetten tot verkeerslichten tot de interne werking van onze financiële markten. Elk van deze computers heeft één ding gemeenschappelijk. Ze zijn afhankelijk van software om hen te vertellen wat ze moeten doen.

Maar wie precies gaat deze software schrijven?

Gezien hoe snel onze wereld wordt getransformeerd door de technologie, zou je verwachten dat het aantal leerlingen die studeren in K-12 onderwijs met programmeren op hoog niveau zijn. U zou zich daarin vergissen. In feite, minder leerlingen studeren programmeren en minder scholen geven hier les in, dan een decennium geleden.

Op dit moment wanneer vraag naar geschoolde programmeurs nooit hoger is geweest, komen er steeds minder programmeurs. Even in this time of high unemployment, thousands of jobs, many of them right here in [INSERT STATE/CITY], are going unfilled for lack of enough individuals with the right skill sets.

Waarom is dit? En hoe kunnen we het aanpakken?

Het probleem begint in onze basis- en middelbare scholen. Negen van de tien van onze scholen bieden geen programmeer klassen aan. In [SCHOLENGEMEENSCHAP] afgelopen jaar, namen alleen [NUMBER] leerlingen het college-niveau Advanced Placement (AP) programmerings-examen, maar [%] van alle leerlingen die een AP namen in hun staat. We doen simpelweg niet genoeg om de leerlingen voor te bereiden of aan te moedigen om naar deze goed betaalde, cruciale banen te streven.

Bijna alle grote programmeer uitvindingen zijn uitgevonden in dit land, maar we lopen een risico om dit leiderschap te verliezen als we nu niet iets doen.

We moeten dingen veranderen.

[OPTIONEEL VOOR STATEN WAAR DIT VAN TOEPASSING IS]

Een positieve verandering zou zijn, dat programmeren een afstudeereis van wiskunde of wetenschap op de middelbare school is. In [NAAM INVOEGEN], zijn programmeer-lessen keuzevakken. Gezien de academische eisen, kunnen de leerlingen de programmeer cursussen zichzelf niet veroorloven. En dit veranderen kan een grote impact hebben. In staten waar programmeer cursussen meetellen als afstudeereis, zijn cursussen vijftig procent groter met meer deelnamen, dan landen die programmeren als een keuzevak beschouwen.

Wij moeten ook werken met leerlingen op een jonge leeftijd om hun interesse te stimuleren in programmeren en codering. Onze kinderen moeten niet alleen weten hoe ze apps moeten gebruiken of hoe ze videospelletjes moeten spelen ze moeten weten hoe ze die moeten maken. Kinderen kunnen de basisprincipes van codering leren zo spoedig als in groep 4.

We moeten meer informatica leraren aannemen en professionele ontwikkeling in hun vakgebied stimuleren. Tegenwoordig zijn er vele online middelen waar de leraren toegang tot hebben en houden zich hiermee up-to-date met de nieuwste technologie voor hun leerlingen.

Volgens het Bureau of Labor Statistics, zullen er in 2020, 9,2 miljoen banen in de STEM gebieden zijn. De helft van die banen — 4,6 miljoen — zullen in programmeren of informatie technologie zijn. En programmeren is steeds meer een fundamentele kennis voor de 21e eeuw. Wie zullen deze banen vervullen als onze kinderen niet kans krijgen om de vaardigheden te leren die nodig zijn?

This week, October 9-24, is Computer Science Education Week. In scholen uit de hele [STATE], zullen onze leerlingen deelnemen aan het nationale CodeUur, zij zullen het onderwerp van programmeren ontraadselen en hopelijk worden ze gemotiveerd om meer te leren. Ik zal meedoen met hen en ik nodig u ook uit. Iedereen moet leren programmeren. Visit https://hourofcode.com/nl to learn more and get started. And support our efforts to bring computer science to more schools in [STATE].