Hour of Code didorong oleh Hour of Code Review Committee.

Jawatankuasa Semakan terdiri daripada 12 pendidik semasa dan bekas di seluruh kumpulan gred K-12 yang menilai dan mengesyorkan aktiviti menggunakan rubrik yang ditubuhkan oleh jawatankuasa penasihat. Para pendidik ini menilai aktiviti dipimpin pelajar dan rancangan pelajaran dipimpin guru yang dihantar oleh ratusan rakan kongsi aktiviti, menaksir nilai pendidikan aktiviti, kemampuan menarik minat pelajar dan daya tarikan yang berpotensi kepada kumpulan pelajar yang pelbagai.

Usaha dan dedikasi kedua-dua jawatankuasa telah menyumbang kepada kejayaan Hour of Code dan visinya dalam menawarkan pengenalan kepada sains komputer untuk setiap pelajar.

Rakan Kongsi Utama dan Penyokong Korporat


Rakan Kongsi Antarabangsa


Rakan Kongsi Kurikulum dan Tutorial


Rakan Kongsi Infrastruktur dan Alatan


Rakan Kongsi Tambahan