154,145Εκδηλώσεις για την Ώρα του Κώδικα σε όλο τον κόσμο, 196 στην Greece

Υπόμνημα
Εκδήλωση ώρας του Κώδικα
CS Tech κόμβος
Ο χάρτης της Ώρας του Κώδικα δείχνει μόνο τις πρώτες 200.000 καταχωρηιμένες εκδηλώσεις. Όλες οι καταχωρημένες εκδηλώσεις που έχουν έγκυρη διεύθυνση μπορούν να προβληθούν στην σελίδα εκδηλώσεων .