Write an op-ed in support of Computer Science Education Week

Below is a sample op-ed supportive of Computer Science Education Week–and its goals–that can be used by state and local legislators, business leaders, and more.

Visit advocacy.code.org to find state specific information about computer science.


Název: Počítače... Oblast, kde jsou pracovní příležitosti

Od [NAME] a [ZVAŽTE SPOLUAUTORSTVÍ SE ŠKOLITELI, NADŘÍZENÝMI NEBO ŠÉFY FIREM]

Počítače jsou všude. Jsou v našich kapsách. Jsou na naších zdích. Jsou v našich autách. Jsou kritickou částí naší infrastruktury, od elektrických sítí k semafórům a vnitřního fungování našich finančních trhů. A všechny tyto počítače mají jednu společnou věc. Všechny jsou závislé na softwaru, aby jim řekl co mají dělat.

Ale kdo přesně tento software napíše?

Zvažujeme-li jak rychle je náš svět transformován technologií, můžete očekávat množství studentů studující informatiku v K-12 vzdělání, několikrát vyšší nežli předtím. Neměli byste pravdu. Ve skutečnosti, méně studentů studuje informatiku, a méně škol jí učí, nežli v minulém desetiletí.

V čase, kdy poptávka po zkušených programátorech nikdy nebyla větší, tvoříme méně. vytváříme méně počítačových vědců. Even in this time of high unemployment, thousands of jobs, many of them right here in [INSERT STATE/CITY], are going unfilled for lack of enough individuals with the right skill sets.

Proč to je? A jak to budeme řešit?

Problém začíná na našich středních školách. Děvět z desíti škol nenabízí hodiny informatiky. V [ŠkOLNÍ OKRES] minulý rok, pouze [NUMBER] studentů si vzalo vysokoškolskou úroveň Advanced Placement (AP) zkoušku z informatiky si vzalo, pouze [%] ze všech studentů, kteří si vzali AP v našem státě. Jednoduše neděláme dostatečnou přípravu a nepodporujeme naše studenty, v následování těchto vysoce platících, důležitých kariérách.

Skoro všechny inovace byli vytvořeny v Us, ale berou na sebe risk, že ztratí jejich vedení, pokuď teď s tímto problémem něco neudělají.

Musíme udělat pár změn.

[NEPOVINNÉ PRO STÁTY, KDE TOTO PLATÍ]

Jedna z pozitivních změn by bylo, povolení podrobných kurzů informatiky, namísto podmínky maturity z středoškolské matiky nebo vědy. V [VLOŽTE STÁT]. kurzy informatiky jsou volitelné předměty. Kvůli akademickým požadavkům, si studenti nemohou dovolit vzít volitelné kurzy informatiky. A udělání této změny, může mít velký dopad. Ve státech, kde se kurzy informatiky počítají k maturitním podmínkám, kurzy jsou o 50% větší, s mnohem větším počtem minoritních účastníků, nežli státy, které berou informatiku jako volitelný předmět.

Měli bychom také pracovat se studenty mladšího věku, abychom vzplanuli jejich zájem o informatiku a kódování. Naše děti by neměli jenom vědět, jak používat aplikace a hrát počítačové hry - měli by také vědět, jak je vytvářet. Děti se mohou naučit základy kódování již v druhé třídě.

Potřebujeme naverbovat více učitelů informatiky a podporovat profesionální šíření v jejich oboru. Dnes. existuje mnoho online zdrojů, které mohou pomoci učitelům v udržení se s dobou, s posledními technologijemi pro jejich studenty.

Podle kanceláře statistiky práce, v roce 2020, zde bude 9.2 miliónů prácí v STEM oboru. Polovina těchto prácí - 4.6 miliónů - bude v počítačových nebo informatických technologiích. A informatika je více a více základní znalost pro 21. století. Kdo naplní tyto práce, pokuď naším dětem nebude dána šance získat zkušenosti, které potřebují?

This week, 1. října až 18. prosince, is Computer Science Education Week. Ve školách skrze [STATE], se naši studenti budou ůčastnit v národních Hodinách kódu, demystifikovat předmět informatiky, doufajíc, že je to namotivuje dostatečně k tomu, aby šli a naučili se více. Já se k nim připojím, a tímto vás zvu, abyste se také připojili. Každý by se měl naučit, jak kódovat. Visit https://hourofcode.com/de to learn more and get started. And support our efforts to bring computer science to more schools in [STATE].