Topluluğunuzu Kod-Saatine dahil edin

1. Organizasyonu yayın

Arkadaşlarına #HourOfCode'dan bahset!

2. Tüm okulun bir Kodlama Saati talep etmesini sağlayın

Müdürünüze bu e-postayı gönderin ve okulunuzdaki tüm sınıfları kaydolmaya davet edin.

3. İşvereninizin de katılmasını rica edin

Yöneticinize veya şirket CEO'nuza bu e-postayı gönderin.

4. Kod-Saati'ni çevrenize tanıtın

Yakın çevrenizdeki gruplara haber verin: öğrenci/izci kulüpleri, kiliseler, üniversiteler, sendikalar ve hatta arkadaş gruplarınız. Yeni beceriler öğrenmek için okulda olmana gerek yok. Bu poster, afiş, çıkartma, video ve daha fazlasını etkinlik için kullanın.

5. Yerel yönetim idarelerinden Kod-Saatini desteklemelerini rica edin

Bu e-postayı yerel temsilcilere, belediye meclisine ve okul yönetimine gönderin ve onları Hour of Code için okulunuza davet edin. Bu, bilgisayar bilimlerini bir saatlik mesafede desteklemene yardım eder.