Napisz stronę w gazecie zawierającą komentarze i eseje wspierające "Tydzień Edukacji Informatycznej"

Poniżej znajduje się przykładowa strona w gazecie wspierająca "Tydzień Edukacji Informatycznej" i jej cele, która może zostać wykorzystana przez stanowych i lokalnych ustawodawców, liderów gospodarczych, itd.

Wejdź na stronę advocacy.code.org, aby znaleźć szczegółowe informacje na temat informatyki.


Tytuł: Informatyka... Tam właśnie są miejsca pracy

Autorzy: [NAME] i [ROZWAŻ WSPÓŁAUTORSTWO ZE STRONY EDUKATORA, KURATORA LUB LIDERA GOSPODARCZEGO]

Komputery są wszędzie. Są w naszych kieszeniach. Są na naszych ścianach. Są w naszych samochodach. Są one istotnym elementem naszej infrastruktury, od sieci elektroenergetycznych po uliczną sygnalizację świetlną, po mechanizmy funkcjonowania naszych rynków finansowych. I wszystkie te komputery mają jedną wspólną cechę. Zależą od oprogramowania, które mówi im, co mają robić.

Ale kto dokładnie ma pisać to oprogramowanie?

Biorąc pod uwagę, jak szybko nasz świat zmienia się pod wpływem technologii, można oczekiwać, że liczba uczniów uczących się dzisiaj informatyki w K-12 będzie zawsze wysoka. Mylisz się. W rzeczywistości, mniej uczniów uczy się informatyk, i mniej szkół uczy informatyki, niż dziesięć lat temu.

W czasach, gdy zapotrzebowanie na wykwalifikowanych programistów nigdy wcześniej nie było większe, kształcimy mniej informatyków. Nawet w obecnych czasach wysokiego bezrobocia, spośród tysięcy miejsc pracy, wiele pozostaje nieobsadzonych tutaj w [WSTAW STAN/MIASTO], z powodu braku wystarczającej liczby osób z odpowiednimi kwalifikacjami.

Dlaczego tak jest? I co można z tym zrobić?

Problem ma swój początek w naszych gimnazjach i szkołach średnich. Dziewięć na dziesięć szkół nie oferuje lekcji programowania komputerowego. W [OKRĘG SZKOLNY] w zeszłym roku, tylko [NUMBER] uczniów szkół średnich zdawało egzamin z kwalifikacyjny z informatyki na poziomie rozszerzonym [Advanced Placement (AP) Computer Science] na uczelnię, tylko [%] spośród wszystkich uczniów, którzy zdawali AP w naszym stanie. Po prostu nie robimy wystarczająco dużo, aby przygotować lub zachęcić naszych uczniów do zdobywania wykształcenia w tych dobrze płatnych i kluczowych zawodach.

Prawie wszystkie znaczące innowacje w informatyce zostały wynalezione w naszym kraju, ale grozi nam utrata przywództwa w tym zakresie jeśli już teraz nie podejmiemy jakichś działań.

Musimy dokonać pewnych zmian.

[OPCJONALNE W STANACH, W KTÓRYCH TO OBOWIĄZUJE]

Pozytywną zmianą byłoby zezwolenie na wprowadzenie rygorystycznych kursów informatycznych, aby spełnić wymogi ukończenia szkoły w profilu matematycznym lub przyrodniczym. W [WSTAW STAN] kursy komputerowe mają charakter fakultatywny. Biorąc pod uwagę wymogi na wyższe uczniowie, uczniowie nie są w stanie sobie pozwolić na podejmowanie fakultatywnych kursów komputerowych. Wprowadzenie takiej zmiany może mieć duże konsekwencje. W stanach, w których zaliczenie kursów informatyki stanowi spełnienie wymogów ukończenia szkoły, frekwencja na nich jest o pięćdziesiąt procent wyższa, a odsetek uczestników spośród mniejszości znacznie większy , niż w stanach, w których informatyka ma charakter fakultatywny.

Powinniśmy również pracować z uczniami w młodszym wieku, aby wzniecić w nich iskrę zainteresowania informatyką i kodowaniem. Nasze dzieci powinny nie tylko wiedzieć jak korzystać z aplikacji i gier wideo, ale powinny umieć je tworzyć. Dzieci mogą nauczyć się podstaw kodowania już w drugiej klasie.

Powinniśmy zatrudnić więcej nauczycieli informatyki i wspierać ich zawodowy rozwój w ich dziedzinach. Obecnie istnieje wiele zasobów online, które mogą pomóc nauczycielom w dostępie do nowych technologii i w byciu na bieżąco z najnowszą technologią dla swoich uczniów.

Według danych Biura ds. Statystki Pracy [Bureau of Labor Statistics] do 2020 r. będzie 9,2 mln miejsc pracy w dziedzinach STEM. Połowa z tych miejsc pracy — 4,6 mln — przypadać będzie na komputeryzację i informatykę. Informatyka staje się coraz bardziej podstawową wiedzą XXI wieku. Kto wypełni te miejsca pracy, jeśli nasze dzieci nie mają możliwości zdobycia niezbędnych umiejętności?

Ten tydzień jest "Tygodniem Edukacji Informatycznej". W szkołach w całym stanie [STATE], nasi uczniowie będą uczestniczyć w ogólnokrajowej "Godzinie kodowania", odsłaniającej tajniki informatyki i mamy nadzieję, zwiększającej ich apetyty, aby podążać tą drogą dalej i uczyć się więcej. Dołączę do nich i zapraszam Was do przyłączenia się również. Każdy powinien nauczyć się kodować. Odwiedź https://hourofcode.com/ au , aby dowiedzieć się więcej i zacząć. I wesprzeć nasze wysiłki, aby informatyka pojawiła się w większej liczbie szkół w [STATE].